ROT-AVDRAG

ROT-avdraget ger dig 30% skattereduktion på arbetskostnaden (ej material- och resekostnader) när du använder våra tjänster. Du behöver inte själv ansöka om ROT-avdraget utan det gör vi direkt på fakturan.

Rot avdrag Måleri Malmö

VAD ÄR ROT-AVDRAG?

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.

Skattereduktion för husarbeten medges med 30% av arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.

Läs mer på www.skatteverket.se

EXEMPEL

Du och din partner behöver renovera era gamla träfönster.
Kostnaden för detta är 75 000kr, varav arbetskostnaden utgör 65 000kr av beloppet.

Skattereduktionen blir då 30% av 65 000kr, d.v.s. 19 500kr. Totalkostnaden för att renovera fönstrena minskade då från 75 000kr till 55 500kr.

Skulle renoveringskostnaden vara så hög att skattereduktionen på 30% överstiger dina 50 000kr så måste både din och din partners utrymme för skattereduktion utnyttjas. Totalt har ni 100 000kr att utnyttja på ROT-/RUT-tjänster.